"MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Udział w targach MWC Barcelona 2021 w ramach wdrożenia strategii działalności międzynarodowej na lata 2020-2021”

 

Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych (Niemcy, Holandia, Austria)

 

Planowane efekty projektu:

  • rozszerzenie działalności eksportowej na rynkach Niemiec i Holandii;
  • rozpoczęcie działalności eksportowej na rynek Austrii;
  • podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych;
  • wzrost przychodów z eksportu;
  • dywersyfikacja oferty poprzez wprowadzenie do sprzedaży nowego produktu - innowacyjnego smartfona MaxCom Harmony

 

Okres realizacji: 01/01/2020 – 31/08/2021

Całkowita wartość projektu: 477 859,05 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 199 010,13 PLN----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"MAXCOM" SPÓŁKA AKCYJNA realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Rozwój działalności eksportowej firmy MAXCOM poprzez realizację działań promocyjnych przewidzianych w Programie promocji branży IT/ICT”


Celem projektu jest rozwój działalności eksportowej na rynkach zagranicznych (w tym na wybranym rynku perspektywicznym: Azja Południowo-Wschodnia - Japonia) oraz promowanie Marki Polskiej Gospodarki.

Planowane efekty projektu:

  • rozszerzenie działalności eksportowej;
  • podpisanie nowych zagranicznych kontraktów handlowych;
  • wzrost przychodów z eksportu;
  • wzrost konkurencyjności Firmy na rynku międzynarodowym.

 
Okres realizacji: 01/01/2021 – 31/10/2022

Całkowita wartość projektu: 567 100,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 340 260,00 PLN


Trwa ładowanie